Sportspreekuur, elke dinsdag- en donderdagavond
11-9-2021  | 

Graag willen we een mooi initiatief van voetbalvereniging FC Ommen onder de aandacht brengen van onze leden. Maak er vooral gebruik van, het voorgaande nieuwsbericht over de "groeispurt" zou namelijk zomaar eens van toepassing kunnen zijn 😉.


het bestuur


De nieuwe voetbalvereniging FC Ommen heeft voor de sportmedische verzorging van haar leden een driejarig contract afgesloten met Fysiotherapie De Carrousel.

Onderdeel van dit contract is het zogenaamde Sportspreekuur, waarbij alle leden kunnen binnenlopen voor vragen over blessures, behandelingen, etc. Deze afspraak hebben we niet alleen gemaakt voor de leden van FC Ommen, maar geldt voor de leden van alle verenigingen die gebruik maken van Sportpark Westbroek (tennis, atletiek, hockey en fietscross).

 

Het Sportspreekuur is iedere dinsdag- en donderdagavond van 18.30 tot 19.15 in de verzorgingsruimte van FC Ommen in ons clubhuis Weerkomm’n. Het eerste consult en het opstellen van een eventueel behandelplan zijn gratis. Indien er vervolgbehandelingen nodig zijn dan zijn deze voor rekening van de sporter zelf of zijn/haar ziektekostenverzekering.


terug naar vorige scherm